Logo edsbygg
 

 

 

Partners Kvalite & miljö

 

Hem Organisation Kontakt Om oss

© Eds Byggtjänst AB 2007

Uppdaterad Augusti 2008

Kvalite & miljö


         Kvalitetspolicy

 

         Eds Byggtjänst AB strävar efter 

  • Att i anbud erbjuda rätt kvalitet, så kostnader för produktion under hela dess livslängd blir så låg som möjligt.
  • Att stödja, rådge och informera såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Att driva arbetsplatsen med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
  • Att utlova tider för färdigställande.
  • Att överlämna en produkt som är komplett och felfri.
  • Att göra var beställare och projekt till bra referenser.

       Miljöpolicy

 

         Eds Byggtjänst AB strävar efter

 

  • Att använda oss av byggmaterial och byggmetoder som ger minsta möjliga avfall, eller föroreningar i luft- vatten. 
  • Att minska spill, återanvända överblivet material, samt att källsortera det material som till sist går till avfall. 

  • Att hålla oss väl uppdaterade avseende utvecklingen beträffande nya material och metoder.

  • Att kontinuerligt utbilda/uppdatera personalen i miljöfrågor. 


Kvalitets&Miljöpolicy PDF 

 

Om du har problem att skriva ut och saknar Adobe Acrobat Reader - ladda hem det här:

Adobe Acrobat Reader